owl.jpg 

Verkoopvoorwaarden Dynamic Comfort

Verkoopvoorwaarden van:
Dynamic Comfort
’s Gravelandseweg 20
1381 HJ Weesp
Tel: 0294-418309
mail: info@dynamiccomfort.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Dynamic Comfort en de klant.
2. Door bij Dynamic Comfort een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dynamic Comfort.
3.Dynamic Comfort behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2: Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro`s (incl. BTW) exclusief de verzend- en verwerkingskosten.
2. De door de klant verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen de afgesproken betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde rekeningnummer t.a.v.Dynamic Comfort, onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 3: Levering
1. Bij leveringen in Nederland onder de € 50,- (incl. BTW), zijn de zend- en verwerkingskosten €5,- (excl. BTW). Bij leveringen in Nederland boven de € 50,- (incl. BTW) komen de verzendkosten voor rekening van Dynamic Comfort.

2. Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.

3. Dynamic Comfort streeft ernaar de producten binnen 4 weken na ontvangst van de bestelling te versturen via TNT Post. Bij het niet op tijd bezorgen door TNT Post kan Dynamic Comfort niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Dynamic Comforti s niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Dynamic Comfort toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

5. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 14 dagen bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

6. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Bezorgkosten van naleveringen zijn in zijn geheel voor Dynamic Comfort.

Artikel 4: Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Dynamic Comfort zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer leverbaar is.

2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Dynamic Comfortvan de bestelling van de klant.

Artikel 5: Overmacht
Dynamic Comfort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Dynamic Comfort en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Dynamic Comfort niet aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Ruilen en retourneren

1. Dynamic Comfort doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product geruild of geretourneerd worden.

2. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

3. Binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling kan de klant per e-mail: info@DynamicComfort.nl, mededelen dat de klant de bestelling retour zendt.

4. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen drie werkdagen na aanmelding aan Dynamic Comfort verzonden te zijn:Dynamic Comfort, ´s Gravelandseweg 20a, 1381 HJ Weesp. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.

5. Het geretourneerde dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd, met aangehecht label en in de originele verpakking. Dynamic Comfort behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds gebruikt of na ontvangst beschadigd zijn.

6. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Dynamic Comfort geleverde producten blijven eigendom van Dynamic Comforttotdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Garantie

Als een artikel bij levering gebreken vertoond, kan de klant het artikel in overleg met Dynamic Comfort retourneren en zalDynamic Comforthet product ruilen of repareren.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid

1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Dynamic Comfort. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling kenbaar maken via e-mail: info@DynamicComfort.nl. Dynamic Comfortzal in dat geval z.s.m. telefonisch of via e-mail op de klacht reageren. Retourzendingen dienen vooraf aanDynamic Comfortkenbaar gemaakt te worden. Niet aangemelde retouren worden niet gecrediteerd.

2. Dynamic Comfort zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Dynamic Comfort maximaal het orderbedrag.

3. Dynamic Comfortis niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

5. Dynamic Comfort is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Privacy

Op de website vanDynamic Comfortwordt u gevraagd een aantal persoon in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling.

Artikel 11: Copyright

De teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, handels- en domeinnamen en andere gegevens die gebruikt worden door Dynamic Comfort zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Dynamic Comfort.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dynamic Comfort partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2018 Dynamic Comfort Dekens en Plaids | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel